Tryk på

Ejeren af webstedet

acredo GmbH Reutlinger Str. 8 75179 Pforzheim Germany info@acredo.de www.acredo.com Managing Directors: Patricia Karg and Stefan Schiffer Local Court: Mannheim HRB 720195 VAT ID: DE296506185

Online indhold

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de givne oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren, som vedrører skader af materiel eller immateriel art, der er forårsaget af brug eller manglende brug af oplysningerne eller brugen af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, er udelukket, medmindre forfatteren ikke er forsætlig eller groft uagtsom fejl. Alle tilbud er uforbindende og uden for kontrakt. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller til at indstille offentliggørelsen midlertidigt eller permanent. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Online tvistbilæggelse

Online tvistbilæggelse i henhold til artikel. 14, stk. 1, i ODR-forordningen: Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS). Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Meddelelse i henhold til art. 36, stk. 1, VSBG: www.acredo-trauringe.de er generelt ikke villig eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Ophavsret og varemærkelovgivning

I alle publikationer bestræber forfatteren sig på at overholde ophavsretten til de anvendte billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, at anvende billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som han selv har skabt, eller at anvende billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som der ikke kræves licens til. Alle varemærker og varemærker, som optræder på webstedet og som eventuelt er ophavsretligt beskyttet af tredjemand, er udelukkende underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og de registrerede ejeres ejendomsret. Den omstændighed, at de er nævnt, betyder ikke, at de ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder! Ophavsretten til alle offentliggjorte værker, som er skabt af forfatteren, forbliver udelukkende forfatterens ejendom. Uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren er enhver brug eller kopiering af sådanne billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster ikke tilladt. dette websted bruger en statistiske data til markedsførings- og optimeringsformål indsamlet og gemt. Disse data er indsamlet anonymt for at blive profileret. Der kan anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i den besøgendes internetbrowser i cachen. Cookies gør det muligt for os at genkende den besøgendes browser. De data, der indsamles ved hjælp af etracker-teknologier, er ikke uden brugerens udtrykkelige tilladelse til at identificere en besøgende personligt og bliver ikke sammenlagt med personlige data om indehaveren af pseudonymet.

Kontaktformular

sendt